Recente berichten

Wat weten we over pastorale zorg in kerkelijke gemeenten?

Niet zoveel… We weten niet zo goed hoeveel pastoraat er plaatsvindt in kerkelijke gemeenten. We weten ook niet hoe dat wordt gewaardeerd door gemeenteleden en hoe we waardering voor pastoraat in kaart kunnen brengen.

Rubrics met R

Een nieuw curriculum aan de PThU. Dat betekent: nieuwe studiehandleidingen. En dus ook: nieuwe toetsing. Dat is veel en vaak ook vervelend werk. Het meest interessant is het ontwerpen van toets-criteria vanuit leerdoelen: wat toets je en welk niveau is gewenst?

Kerk online in tijden van Corona (CONTOC) - Eerste impressie

Vlak voor de zomer van 2020 is de vragenlijst Contoc uitgezet voor voorgangers van Nederlandse kerken. De vragenlijst is onderdeel van een grootschalig internationaal onderzoek naar digitalisering van kerkelijke praktijken tijdens de COVID-19 pandemie.

Recente publicaties (NL)

for publications in English

Online kerk-zijn in de Coronacrisis

In de tijd vanaf maart 2020 moesten veel lokale kerken eerst goed overleggen wat de gevolgen waren van de afgekondigde lockdown. De verspreiding van het Coronavirus, het toenemende aantal besmettingen, de koppeling die daarbij soms ook kon worden gelegd met kerkdiensten en …

Geestelijke Verzorging Bij Defensie. Onder Militairen En Tussen Mensen

Carmen Schuhmann en Theo Pleizier verkennen hoe de context van defensie de invulling van geestelijke verzorging mede bepaalt. Geestelijk verzorgers zijn overal in en buiten de organisatie actief en bieden vanuit de eigen levensbeschouwing een kritisch buitenperspectief – ze …

Worstelende zielen bijstaan. Ouderlingen en pastoraal werkers als gesprekspartners in de gemeente

De mens die het gevecht aangaat met moeilijke vragen, duistere geheimen, ingewikkelde besluiten, verwarde gevoelens. Wie kent dat niet? En als iedereen het kent, mag het er ook zijn en kunnen we er voor elkaar zijn. Niet zelden gaat het bij zo’n worsteling om de vraag …

Reflexen

Reflexen in Theologia Reformata gaan in op een aantal recente ontwikkelingen in kerk en theologie. Ze sluiten doorgaans af met academische personalia, zoals promoties en inauguraties. In deze Reflexen ga ik in op: de Nacht van de theologie (16 november 2019); Publieke en …

Geloven vanuit huis. Over het belang van de ouderling

Werk thuis. Blijf zo mogelijk thuis. De aanwijzingen van de overheid vanwege de Coronacrisis waren duidelijk. Niet alleen voor iedereen met een baan, maar ook voor iedereen met een geloof. Of moet je zeggen, ieder die zich tot een religie rekent. In het Westen vallen geloof …

Onderzoek

looptijd van 3 jaar en langer

De terugkeer van de ziel in het pastoraat / The Return of the Soul in Pastoral Ministry

Een herwaardering van de ziel als centrale gedachte in theorie en praktijk van het pastoraat.

Protestantse Praktijken Groningen

In het onderwijs Praktische theologie PThU Groningen doen we onderzoek naar de christelijke praktijken in het Protestantisme van Stad en ommeland.

Geestelijke vorming in het gemeente-pastoraat

Een internationaal onderzoek naar een methode voor geestelijke vorming in individueel gemeentepastoraat. In samenwerking met pastoraal-theologen uit Australië, Engeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Pastorale zorg - Feiten en cijfers

NCLS (Church Life Survey) verzamelt grote dataset met een breed palet aan perspectieven over Christelijke gemeenschappen. In dit project ontwerp ik een module over gemeentepastoraat om kwantitatieve gegevens te bestuderen over de soorten pastorale zorg die in gemeenten worden aangeboden en hoe deze pastorale zorg wordt gewaardeerd. NCLS is een Australisch model van onderzoek.

Societas Doctorum Ecclesiae

In SDE brengt de PThU gepromoveerde theologen bij elkaar om in samenwerking met wetenschappelijke staf van de universiteit te werken aan academisch onderzoek. Ik coördineer dit programma.

Geestelijke verzorging Defensie | Case Studies Project

Het Case Studies Project is een onderzoek naar het wat, waarom en waartoe van geestelijke verzorging. Ik lever een bijdrage aan het werkveld Defensie.

Onderwijs

Vieren & Preken

In de cursus vieren en preken maken studenten kennis met de vakgebieden liturgiewetenschap en homiletiek. Onderdeel van het vak is de preekweek waar een methode van preekvoorbereiding wordt ingeoefend.

Pastoraat

Het pastoraat is een veelzijdige discipline. Met inzet van de eigen persoon, kennis van de christelijke bronnen, inzicht in existentiële levenssituaties, geeft een pastor vanuit het evangelie invulling aan betrokkenheid op mensen.

Casualia

Predikanten gaan voor in doop-, huwelijks- en rouwdiensten. Deze cursus gaat in op de pastorale, catechetische, liturgische en homiletische aspecten van gelegenheidsdiensten.

Theo Pleizier

Theo Pleizier

Universitair docent Praktische theologie

Protestantse Theologische Universiteit

Over mij

Als universitair docent praktische theologie doceer ik aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen de vakken pastoraat en homiletiek. Ik draag bij aan de Engelstalige programma ‘Missional communities’. Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer zielzorg, spiritualiteit en prediking. Ik coördineer het post-doctorale progamma ‘Societas Doctorum Ecclesiae’ van de PThU, een programma dat gepromoveerde theologen buiten de universiteit ondersteunt in wetenschappelijke onderzoek.

Van 2007-2015 diende ik als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland de hervormde gemeenten Langerak ZH en Dirksland.

Interesses

 • Gemeentepastoraat
 • Spiritualiteit
 • Geestelijke verzorging Defensie
 • Prediking

Opleiding

 • Promotie Theologie, 2010

  Praktische theologie (homiletiek), titel proefschrift:'Religious Involvement in Hearing Sermons' | Protestantse Theologische Universiteit, locatie Utrecht

 • Doctoraal theologie, 2001

  Leerstellige theologie, doctoraalscriptie over de antropologie van Francesco Turrettini | Faculteit Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht

 • Visiting Student, 1998

  Wycliffe Hall, Oxford, UK

Contact