Berichten

Wat weten we over pastorale zorg in kerkelijke gemeenten?

Niet zoveel… We weten niet zo goed hoeveel pastoraat er plaatsvindt in kerkelijke gemeenten. We weten ook niet hoe dat wordt gewaardeerd door gemeenteleden en hoe we waardering voor pastoraat in kaart kunnen brengen.

Rubrics met R

Een nieuw curriculum aan de PThU. Dat betekent: nieuwe studiehandleidingen. En dus ook: nieuwe toetsing. Dat is veel en vaak ook vervelend werk. Het meest interessant is het ontwerpen van toets-criteria vanuit leerdoelen: wat toets je en welk niveau is gewenst?

Kerk online in tijden van Corona (CONTOC) - Eerste impressie

Vlak voor de zomer van 2020 is de vragenlijst Contoc uitgezet voor voorgangers van Nederlandse kerken. De vragenlijst is onderdeel van een grootschalig internationaal onderzoek naar digitalisering van kerkelijke praktijken tijdens de COVID-19 pandemie.

Vragenlijst Kerk online in tijden van Corona (CONTOC)

De Corona-crisis heeft grote veranderingen gebracht in veel kerken: kerkdiensten zijn online gegaan, pastoraat vindt voornamelijk telefonisch plaats en de onderlinge zorg krijgt andere vormen. Hoe gaan predikanten, voorgangers en priesters om met die veranderingen en hoe ervaren ze hun roeping en werk in de tijden van Corona.