Geestelijke vorming in het gemeente-pastoraat

Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Pastorale begeleiding van gemeenteleden vindt vaak plaats in crisissituaties. Als pastoraat ‘nodig’ is om problemen in het leven het hoofd te bieden. Een belangrijke reden voor pastoraat in de christelijke kerk, echter, is de geestelijke begeleiding van gelovigen. In het onderzoek willen we een model uittesten voor pastorale begeleiding.

In het onderzoek gaan we op zoek naar een vorm van pastorale begeleiding waarin aandacht gegeven wordt aan de hele mens. Vier thema’s spelen dan een rol: psychisch welbevinden, geestelijk leven (spiritualiteit), geloofspraktijken en het goede leven (moraal).

In de vier begeleidingsgesprekken die gemeenteleden met hun predikant voeren, staat steeds één van deze thema’s centraal. De deelnemer kiest daarbij zelf de invalshoek van het gesprek. Het project is onderdeel van een groter internationaal onderzoek.

Een eerste ontwerp van de methode en het project is beschreven in een artikel van Neil Pembroke e.a.1 Neil Pembroke is de projectleider. De methode is verder ontwikkeld in een consortium van praktisch theologen: Neil Pembroke (Queensland, Australië) Jan-Albert van den Berg (Bloemfontein, Zuid-Afrika), William Schmidt (Chicago, USA), Ewan Kelly (Edinburgh, Groot-Brittanië) en Theo Pleizier (Groningen, Nederland).

In het voorjaar van 2020 heb ik de methode laten uittesten door drie gemeentepredikanten, elk met drie gemeenteleden.


  1. Pembroke, Neil, Suzanne Coyle, Janet Gear, Peter Gubi, Ewan Kelly, Daniel Louw, Lex McMillan, e.a. “Toward A Structured, Tri-Domain Model Of Companioning In Christian Formation By Pastoral Agents In A Congregational Setting: A Preliminary Report On An International Research Project”. Journal of Pastoral Care & Counseling 72, nr. 2 (1 juni 2018): 104–15. https://doi.org/10.1177/1542305018765659. ↩︎

Theo Pleizier
Theo Pleizier
Universitair docent Praktische theologie

Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer pastorale zorg, preken, spiritualiteit en missionair gemeente-zijn.

Gerelateerd