Kerk online in tijden van Corona (CONTOC) - Eerste impressie

Vlak voor de zomer van 2020 is de vragenlijst Contoc uitgezet voor voorgangers van Nederlandse kerken. De vragenlijst is onderdeel van een grootschalig internationaal onderzoek naar digitalisering van kerkelijke praktijken tijdens de COVID-19 pandemie.

Medio augustus zijn de datasets beschikbaar gekomen en ben ik samen met Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie, PThU Groningen, begonnen met de analyse en interpretatie van de Nederlandse gegevens. Dat duurt zeker een aantal maanden.

Een eerste impressie hebben we gedeeld met media:

We werken aan een vollediger rapportage die publiek beschikbaar komt. Houd dit blog in de gaten.

Theo Pleizier
Theo Pleizier
Universitair docent Praktische theologie

Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer pastorale zorg, preken, spiritualiteit en missionair gemeente-zijn.