Casualia

Cursusbeschrijving

In de cursus Casualia wordt het pastorale handelen rond kinderdoop en volwassenendoop, huwelijksinzegening en zegening van levensverbintenissen, evenals rondom het levenseinde en het dragen van rouw, geanalyseerd. Ook pastoraat en rituelen (zegenen, ziekenzalving) bij chronisch zieken en stervenden wordt behandeld. De term ‘casualia’ geeft aan dat het om kerkdiensten, vieringen en rituelen en pastorale gespreksvoering gaat bij bijzondere situaties (=casus). Veelal gaat het om drempel- of scharniermomenten in de levensloop, in het Duits weergegeven met “Lebenswendepunkte”. Evenals bij andere vormen van geloofscommunicatie is kennis van de persoonlijke levenssituatie, evenals inzicht in mogelijkheden om verbinding te maken met Schrift en christelijke traditie essentieel. Van belang is ook, dat mensen in toenemende mate vooral door doop, zegening en uitvaart in contact komen met de christelijke gemeente. In een veranderend religieus landschap valt bovendien op, dat mensen bewust kiezen voor bepaalde casualia en deze minder sterk wensen op grond van traditionele bindingen of gewoonten. Daarmee doen zich voor de christelijke gemeente en haar voorgangers nieuwe mogelijkheden voor om pastoraal, diaconaal en missionair te handelen.

Theo Pleizier
Theo Pleizier
Universitair docent Praktische theologie

Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer pastorale zorg, preken, spiritualiteit en missionair gemeente-zijn.