Geloven vanuit huis. Over het belang van de ouderling

Samenvatting

Werk thuis. Blijf zo mogelijk thuis. De aanwijzingen van de overheid vanwege de Coronacrisis waren duidelijk. Niet alleen voor iedereen met een baan, maar ook voor iedereen met een geloof. Of moet je zeggen, ieder die zich tot een religie rekent. In het Westen vallen geloof en religie immers niet meer zo samen. De socioloog lijkt het stokje van Karl Barth en diens kritiek op het begrip religie te hebben overgenomen: de georganiseerde religie heeft plaatsgemaakt voor persoonlijke spiritualiteit; geloof kun je ook beleven zonder gebouwen, collectieve rituelen en godsdienstige autoriteit. En de Corono-crisis lijkt dit te versterken. Aan de ene kant herkennen we de toon van de Reformatie: u staat zelf voor Gods aangezicht, het geloof is iets persoonlijks. Tegelijk, wat stelt het geloof voor als het in de samenleving niet `uitgeleefd’ kan worden? En hoe zit het dan met de gemeente? Het Woord van God en het leven met God worden toch gevonden in het lichaam van Christus?

Publicatie
Kontekstueel. Tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

Gerelateerd