Pastoraat

Cursusbeschrijving

In het vak pastoraat gaat om een combinatie van de theologische discipline pastoraat waarin theorievorming centraal staat en de beoefening van het pastoraat, de beroepspraktijk van de pastor. Pastoraat is de verzamelnaam voor geestelijke zorg (of: zielzorg) en vindt plaats in kerkelijke gemeenten, maar in (zorg)instellingen of bij overheidsdiensten (Justitie, Defensie). In de cursus pastoraat gaan theoretische verdieping en praktische vorming samen op. Vanuit een eerste kennismaking met theorie, worden pastorale gesprekken geobserveerd op de stageplek en vervolgens omgezet naar eigen pastoraal handelen, het voeren van gesprekken en het maken van verslagen. Ter voorbereiding op colleges wordt literatuur bestudeerd, worden casussen gelezen en gespreksverslagen (verbatims) voorbereid. Literatuur: Ganzevoort & Visser (Zorg voor het verhaal) en Margriet en Kees van der Kooi (Goed gereedschap is het halve werk).

Theo Pleizier
Theo Pleizier
Universitair docent Praktische theologie

Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer pastorale zorg, preken, spiritualiteit en missionair gemeente-zijn.