Theo Pleizier

Theo Pleizier

Universitair docent Praktische theologie

Protestantse Theologische Universiteit

Als universitair docent praktische theologie doceer ik aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen de vakken pastoraat en homiletiek. Ik draag bij aan de Engelstalige programma ‘Missional communities’. Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer zielzorg, spiritualiteit en prediking. Ik coördineer het post-doctorale progamma ‘Societas Doctorum Ecclesiae’ van de PThU, een programma dat gepromoveerde theologen buiten de universiteit ondersteunt in wetenschappelijke onderzoek.

Van 2007-2015 diende ik als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland de hervormde gemeenten Langerak ZH en Dirksland.

Interesses

 • Gemeentepastoraat
 • Spiritualiteit
 • Geestelijke verzorging Defensie
 • Prediking

Opleiding

 • Promotie Theologie, 2010

  Praktische theologie (homiletiek), titel proefschrift:'Religious Involvement in Hearing Sermons' | Protestantse Theologische Universiteit, locatie Utrecht

 • Doctoraal theologie, 2001

  Leerstellige theologie, doctoraalscriptie over de antropologie van Francesco Turrettini | Faculteit Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht

 • Visiting Student, 1998

  Wycliffe Hall, Oxford, UK