Worstelende zielen bijstaan. Ouderlingen en pastoraal werkers als gesprekspartners in de gemeente

Samenvatting

De mens die het gevecht aangaat met moeilijke vragen, duistere geheimen, ingewikkelde besluiten, verwarde gevoelens. Wie kent dat niet? En als iedereen het kent, mag het er ook zijn en kunnen we er voor elkaar zijn. Niet zelden gaat het bij zo’n worsteling om de vraag ‘wat is in deze situatie het goede om te doen?’ Moet ik schoon schip maken, en hoe doe ik dat op een goede manier? Wat is in dit dilemma de goede keuze? Of met Jacob: wat is de goede weg vooruit, op de grens van het beloofde land? Een worsteling in de ziel, is vaak eenzaam; het is moeilijk om er over te spreken. Als ouderling heb je soms gesprekken met gemeenteleden waarin grote en kleine worstelingen aan de orde zijn. Hoe kun je een luisterend oor bieden? Hoe kun je nabij zijn in de ingewikkelde en soms netelige vragen die mensen kunnen bezighouden?

Publicatie
Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw. Thema: Ethiek in het pastoraat