Protestantse Praktijken Groningen

In het #PP050 doen we met docenten en studenten aan de PThU Groningen onderzoek naar het protestantse leven in de stad Groningen en omgeving. Voor de Groningers: Stad en Ommeland. We werken samen met diverse partners, zoals kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties.

We combineren in het wetenschappelijk onderzoek samenwerking met diverse partners en onderwijs in de BA en MA programma’s van de Groningese PThU. Met kerkelijke en maatschappelijke partners verkennen we zinvolle onderzoeksvragen. Studenten brengen korte bezoeken (excursies) aan christelijke gemeenschappen, houden interviews en doen observaties. Zij leren hierdoor empirisch onderzoek te integreren in theologie-beoefening. Als universiteit willen we zo in onderzoek en onderwijs bijdragen aan het protestantse leven in Groningen.

Het project is gestart met een oriëntatiebijeenkomst met partners in september 2019. De eerste cyclus loopt van september 2020-2025. Het onderzoek is verdeeld in kleinere onderdelen; ik coördineer project ‘Ziel’.

Theo Pleizier
Theo Pleizier
Universitair docent Praktische theologie

Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer pastorale zorg, preken, spiritualiteit en missionair gemeente-zijn.