Pastorale zorg - Feiten en cijfers

Hoe draagt zielzorg bij aan de samenleving? Om een begin te maken met de beantwoording van deze vraag, hebben we basale informatie nodig over wie pastorale zorg ontvangt, door wie pastorale zorg gegeven wordt en hoe deze zorg wordt gewaardeerd. Feiten en cijfers die we op dit moment niet hebben. Dit project beoogt een eerste indruk hiervan te geven vanuit kerkelijke gemeenten.

De “National Church Life Survey” ( NCLS) is ontwikkeld in Australia om het welzijn, geestelijk leven en vitaliteit van kerkelijke gemeenschappen te onderzoeken. In samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland, is de PThU een project gestart om deze vragenlijst te gebruiken om het kerkelijk leven in Nederland te onderzoeken. Projectleider is Marten van der Meulen. Voor de Nederlandse vragenlijst heb ik een serie vragen ontwikkeld op het gebied van pastoraat om de aantallen gevoerde pastorale gesprekken in gemeenten en de waardering van gemeentepastoraat beter in beeld te brengen.

In 2019 vond een pilot plaats, waarbij gegevens verzameld zijn in 30 gemeenten. Een tweede ronde van onderzoek is in voorbereiding. Op dit moment werken we aan de interpretatie van de gegevens die tijdens de pilot verzameld zijn. Het doel van het project is om empirische inzichten te verzamelen over pastoraat en een aanzet te geven tot doordenking van de bijdrage van zielzorg in kerkelijke gemeenten aan het welzijn en de geestelijke gezondheid van de samenleving.

De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het artikel ‘ Who Cares? Exploring Pastoral Care in Dutch Protestant Parishes using the Church Life Survey (CLS)'. Zie ook het blog hierover.

Theo Pleizier
Theo Pleizier
Universitair docent Praktische theologie

Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer pastorale zorg, preken, spiritualiteit en missionair gemeente-zijn.

Gerelateerd