Reflexen

Samenvatting

Reflexen in Theologia Reformata gaan in op een aantal recente ontwikkelingen in kerk en theologie. Ze sluiten doorgaans af met academische personalia, zoals promoties en inauguraties. In deze Reflexen ga ik in op: de Nacht van de theologie (16 november 2019); Publieke en kerkelijke theologiebeoefening; de Vereniging voor Theologie; 120 jaar G.T.S.V. Voetius.

Publicatie
Theologia Reformata

Gerelateerd