Recente berichten

Kerk online in tijden van Corona (CONTOC) - Eerste impressie

Vlak voor de zomer is de vragenlijst Contoc uitgezet voor voorgangers van Nederlandse kerken. De vragenlijst is onderdeel van een grootschalig internationaal onderzoek naar digitalisering van kerkelijke praktijken tijdens de COVID-19 pandemie.

Vragenlijst Kerk online in tijden van Corona (CONTOC)

De Corona-crisis heeft grote veranderingen gebracht in veel kerken: kerkdiensten zijn online gegaan, pastoraat vindt voornamelijk telefonisch plaats en de onderlinge zorg krijgt andere vormen. Hoe gaan predikanten, voorgangers en priesters om met die veranderingen en hoe ervaren ze hun roeping en werk in de tijden van Corona.

Recente publicaties (NL)

for publications in English

Preken vanuit de Gewone Catechismus

Een bijdrage op Preekwijzer.nl over de leerdienst, toegespits op de vraag hoe de Gewone Catechismus gebruikt kan worden in de leerdienst, geïllustreerd aan de hand van een paar praktische voorbeelden vanuit de Martinikerk in Groningen.

Reflexen

Reflexen in Theologia Reformata gaan in op een aantal recente ontwikkelingen in kerk en theologie. Ze sluiten doorgaans af met academische personalia, zoals promoties en inauguraties. In deze Reflexen ga ik in op: de Nacht van de theologie (16 november 2019); Publieke en …

Christelijk geluk in een seculiere cultuur. Een verantwoording van de belangrijkste theologische keuzes in de Gewone Catechismus

In dit artikel beschrijven wij eerst hoe de huidige seculiere context de GC heeft gestempeld, zoals blijkt in de eschatologische toonzetting van de GC en de behandeling van doop en avondmaal (2). Vervolgens wordt belicht, welke theologische keuzes de verdere structuur van de …

Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens

De volgende casusbeschrijving raakt aan een pijnlijk hoofdstuk uit onze nationale geschiedenis: de inzet van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. Het gaat in de beschrijving om een huisbezoek door een geestelijk verzorger bij de krijgsmacht aan dhr. Klaas, 89 jaar, …

Pastorale zorg als oecumene. Omgaan met spirituele diversiteit in het pastorale beroep

Oecumenische ontmoetingen in het werk, met pastoranten of met collega’s (christen of niet) zorgen ervoor dat het pastorale werk zich voltrekt in een spiritueel plurale omgeving; meer dan het ‘gewone’ gemeentepastoraat. In dit artikel gaat het om die …

Onderzoek

looptijd van 3 jaar en langer

Protestantse Praktijken Groningen

In het onderwijs Praktische theologie PThU Groningen doen we onderzoek naar de christelijke praktijken in het Protestantisme van Stad en ommeland.

Geestelijke vorming in het gemeente-pastoraat

Een internationaal onderzoek naar een methode voor geestelijke vorming in individueel gemeentepastoraat. In samenwerking met pastoraal-theologen uit Australië, Engeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Pastorale zorg - Feiten en cijfers

NCLS (Church Life Survey) verzamelt grote dataset met een breed palet aan perspectieven over Christelijke gemeenschappen. In dit project ontwerp ik een module over gemeentepastoraat om kwantitatieve gegevens te bestuderen over de soorten pastorale zorg die in gemeenten worden aangeboden en hoe deze pastorale zorg wordt gewaardeerd. NCLS is een Australisch model van onderzoek.

Societas Doctorum Ecclesiae

In SDE brengt de PThU gepromoveerde theologen bij elkaar om in samenwerking met wetenschappelijke staf van de universiteit te werken aan academisch onderzoek. Ik coördineer dit programma.

Geestelijke verzorging Defensie | Case Studies Project

Het Case Studies Project is een onderzoek naar het wat, waarom en waartoe van geestelijke verzorging. Ik lever een bijdrage aan het werkveld Defensie.

Onderwijs

Vieren & Preken

In de cursus vieren en preken maken studenten kennis met de vakgebieden liturgiewetenschap en homiletiek. Onderdeel van het vak is de preekweek waar een methode van preekvoorbereiding wordt ingeoefend.

Pastoraat

Het pastoraat is een veelzijdige discipline. Met inzet van de eigen persoon, kennis van de christelijke bronnen, inzicht in existentiële levenssituaties, geeft een pastor vanuit het evangelie invulling aan betrokkenheid op mensen.

Casualia

Predikanten gaan voor in doop-, huwelijks- en rouwdiensten. Deze cursus gaat in op de pastorale, catechetische, liturgische en homiletische aspecten van gelegenheidsdiensten.

Theo Pleizier

Theo Pleizier

Universitair Docent Praktische theologie

Protestantse Theologische Universiteit

Over mij

Als universitair docent praktische theologie doceer ik aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen de vakken pastoraat en homiletiek. Ik draag bij aan de Engelstalige programma ‘Missional communities’. Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer zielzorg, spiritualiteit en prediking. Ik coördineer het post-doctorale progamma ‘Societas Doctorum Ecclesiae’ van de PThU, een programma dat gepromoveerde theologen buiten de universiteit ondersteunt in wetenschappelijke onderzoek.

Van 2007-2015 diende ik als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland de hervormde gemeenten Langerak ZH en Dirksland.

Interesses

 • Gemeentepastoraat
 • Spiritualiteit
 • Geestelijke verzorging Defensie
 • Prediking

Opleiding

 • Promotie Theologie, 2010

  Praktische theologie (homiletiek), titel proefschrift:'Religious Involvement in Hearing Sermons' | Protestantse Theologische Universiteit, locatie Utrecht

 • Doctoraal theologie, 2001

  Leerstellige theologie, doctoraalscriptie over de antropologie van Francesco Turrettini | Faculteit Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht

 • Visiting Student, 1998

  Wycliffe Hall, Oxford, UK

Contact