zielzorg

Wat weten we over pastorale zorg in kerkelijke gemeenten?

Niet zoveel… We weten niet zo goed hoeveel pastoraat er plaatsvindt in kerkelijke gemeenten. We weten ook niet hoe dat wordt gewaardeerd door gemeenteleden en hoe we waardering voor pastoraat in kaart kunnen brengen.

De terugkeer van de ziel in het pastoraat / The Return of the Soul in Pastoral Ministry

Een herwaardering van de ziel als centrale gedachte in theorie en praktijk van het pastoraat.

Online kerk-zijn in de Coronacrisis

In de tijd vanaf maart 2020 moesten veel lokale kerken eerst goed overleggen wat de gevolgen waren van de afgekondigde lockdown. De verspreiding van het Coronavirus, het toenemende aantal besmettingen, de koppeling die daarbij soms ook kon worden …

Worstelende zielen bijstaan. Ouderlingen en pastoraal werkers als gesprekspartners in de gemeente

De mens die het gevecht aangaat met moeilijke vragen, duistere geheimen, ingewikkelde besluiten, verwarde gevoelens. Wie kent dat niet? En als iedereen het kent, mag het er ook zijn en kunnen we er voor elkaar zijn. Niet zelden gaat het bij zo'n …

Geloven vanuit huis. Over het belang van de ouderling

Werk thuis. Blijf zo mogelijk thuis. De aanwijzingen van de overheid vanwege de Coronacrisis waren duidelijk. Niet alleen voor iedereen met een baan, maar ook voor iedereen met een geloof. Of moet je zeggen, ieder die zich tot een religie rekent. In …

Geestelijke vorming in het gemeente-pastoraat

Een internationaal onderzoek naar een methode voor geestelijke vorming in individueel gemeentepastoraat. In samenwerking met pastoraal-theologen uit Australië, Engeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Pastorale zorg - Feiten en cijfers

NCLS (Church Life Survey) verzamelt grote dataset met een breed palet aan perspectieven over Christelijke gemeenschappen. In dit project ontwerp ik een module over gemeentepastoraat om kwantitatieve gegevens te bestuderen over de soorten pastorale zorg die in gemeenten worden aangeboden en hoe deze pastorale zorg wordt gewaardeerd. [NCLS](https://www.ncls.org.au/) is een Australisch model van onderzoek.

Pastorale zorg als oecumene. Omgaan met spirituele diversiteit in het pastorale beroep

Oecumenische ontmoetingen in het werk, met pastoranten of met collega's (christen of niet) zorgen ervoor dat het pastorale werk zich voltrekt in een spiritueel plurale omgeving; meer dan het 'gewone' gemeentepastoraat. In dit artikel gaat het om …

Psychologie en narrativiteit in het pastoraat. Overwegingen bij de terugkeer van de ziel

De psychologische en de narratieve benadering geven elk een verschillend antwoord op het 'zijn van de mens. In dit artikel ga ik na hoe bevredigend deze antwoorden zijn en of er voor het pastoraat in de christelijke gemeente niet een andere …

Leren luisteren naar spiritualiteit

Wat geeft je het gevoel dat je ‘gehoord wordt’? En wanneer is dat het geval in een pastorale ontmoeting? De ervaring dat iemand écht naar je heeft geluisterd, is een troostvolle ervaring. In luisteren gaat het om aandacht. Aandachtige betrokkenheid …