populair

Online kerk-zijn in de Coronacrisis

In de tijd vanaf maart 2020 moesten veel lokale kerken eerst goed overleggen wat de gevolgen waren van de afgekondigde lockdown. De verspreiding van het Coronavirus, het toenemende aantal besmettingen, de koppeling die daarbij soms ook kon worden …

Worstelende zielen bijstaan. Ouderlingen en pastoraal werkers als gesprekspartners in de gemeente

De mens die het gevecht aangaat met moeilijke vragen, duistere geheimen, ingewikkelde besluiten, verwarde gevoelens. Wie kent dat niet? En als iedereen het kent, mag het er ook zijn en kunnen we er voor elkaar zijn. Niet zelden gaat het bij zo'n …

Geloven vanuit huis. Over het belang van de ouderling

Werk thuis. Blijf zo mogelijk thuis. De aanwijzingen van de overheid vanwege de Coronacrisis waren duidelijk. Niet alleen voor iedereen met een baan, maar ook voor iedereen met een geloof. Of moet je zeggen, ieder die zich tot een religie rekent. In …

Preken vanuit de Gewone Catechismus

Een bijdrage op Preekwijzer.nl over de leerdienst, toegespits op de vraag hoe de Gewone Catechismus gebruikt kan worden in de leerdienst, geïllustreerd aan de hand van een paar praktische voorbeelden vanuit de Martinikerk in Groningen.

Reflexen

Reflexen in Theologia Reformata gaan in op een aantal recente ontwikkelingen in kerk en theologie. Ze sluiten doorgaans af met academische personalia, zoals promoties en inauguraties. In deze Reflexen ga ik in op: de Nacht van de theologie (16 …

Gewone Catechismus. Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden

De Gewone Catechismus, geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, wil de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en hen inspireren. Dit `leerboek' bestaat uit …

Pastorale zorg als oecumene. Omgaan met spirituele diversiteit in het pastorale beroep

Oecumenische ontmoetingen in het werk, met pastoranten of met collega's (christen of niet) zorgen ervoor dat het pastorale werk zich voltrekt in een spiritueel plurale omgeving; meer dan het 'gewone' gemeentepastoraat. In dit artikel gaat het om …

Aandacht voor Krijgsmachtpredikantschap aan de PThU in onderzoek en onderwijs

Aan de PThU in Groningen kunnen studenten zich specialiseren in diverse vormen van predikantschap. Recent is daar het krijgsmachtpredikantschap aan toegevoegd. Binnen de bestaande afstudeervarianten van gemeentepredikant en predikant-geestelijk …

Leren luisteren naar spiritualiteit

Wat geeft je het gevoel dat je ‘gehoord wordt’? En wanneer is dat het geval in een pastorale ontmoeting? De ervaring dat iemand écht naar je heeft geluisterd, is een troostvolle ervaring. In luisteren gaat het om aandacht. Aandachtige betrokkenheid …

Reflexen

Naast de personalia, promoties en inauguraties, in deze Reflexen aandacht voor 10 jaar PThU, 50 jaar NGK/GKv en 400 jaar Dordtse Synode.