Reflexen

Samenvatting

Naast de personalia, promoties en inauguraties, in deze Reflexen aandacht voor 10 jaar PThU, 50 jaar NGK/GKv en 400 jaar Dordtse Synode.

Publicatie
Theologia Reformata

Gerelateerd