Wat, waarom en waartoe geestelijke verzorging in de krijgsmacht? Over het Case Studies Project Geestelijke Verzorging

Samenvatting

In 2016 is een groot onderzoeksproject van start gegaan waarin wetenschappers van diverse universitaire instellingen en geestelijk verzorgers samenwerken en onderzoek doen naar de vraag “Wat doen Geestelijk Verzorgers, waarom en waartoe?”. Het project is een initiatief van Martin Walton, bijzonder hoogleraar Geestelijke verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit (Groningen) en Sjaak Körver, universitair docent aan de Tilburg School of Theology. Vanuit de dienst protestantse Geestelijke Verzorging werken Stefan Dijkhuizen, Helga Knegt, Wouter Johan van Sintmaartensdijk en Jan Derk de Bruin mee. De wetenschappelijke begeleiding van de onderzoeksgemeenschap Defensie ligt bij Carmen Schuhmann (Universiteit van Humanistiek) en Theo Pleizier (PThU). Nu is geestelijke verzorging een oud beroep. Zeker binnen de krijgsmacht. Toch staat systematisch wetenschappelijk onderzoek naar het feitelijke hoe en waarom van geestelijke verzorging nog in de kinderschoenen. Onderzoek helpt om beter te begrijpen wat levensbeschouwelijke en existentiële zorg is.

Publicatie
Mensen helpen mens te blijven. Missie. Jaarschrift 2018

Gerelateerd