gv Defensie

Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens

De volgende casusbeschrijving raakt aan een pijnlijk hoofdstuk uit onze nationale geschiedenis: de inzet van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. Het gaat in de beschrijving om een huisbezoek door een geestelijk verzorger bij de krijgsmacht …

Pastorale zorg als oecumene. Omgaan met spirituele diversiteit in het pastorale beroep

Oecumenische ontmoetingen in het werk, met pastoranten of met collega's (christen of niet) zorgen ervoor dat het pastorale werk zich voltrekt in een spiritueel plurale omgeving; meer dan het 'gewone' gemeentepastoraat. In dit artikel gaat het om …

Aandacht voor Krijgsmachtpredikantschap aan de PThU in onderzoek en onderwijs

Aan de PThU in Groningen kunnen studenten zich specialiseren in diverse vormen van predikantschap. Recent is daar het krijgsmachtpredikantschap aan toegevoegd. Binnen de bestaande afstudeervarianten van gemeentepredikant en predikant-geestelijk …

Wat, waarom en waartoe geestelijke verzorging in de krijgsmacht? Over het Case Studies Project Geestelijke Verzorging

In 2016 is een groot onderzoeksproject van start gegaan waarin wetenschappers van diverse universitaire instellingen en geestelijk verzorgers samenwerken en onderzoek doen naar de vraag “Wat doen Geestelijk Verzorgers, waarom en waartoe?”. Het …

Bespreking: Met het Woord onder de wapenen (Els Boon e.a.), 2016

‘In het leger ben ik er voor iedereen’. Met dit citaat van krijgsmachtpredikant b.d. ds. Mia van ‘t Riet opent de bundel Met het Woord onder de wapenen, een verzameling essays over honderd jaar krijgsmachtpredikantschap. Of zoals het in de loop van …

Geestelijke verzorging Defensie | Case Studies Project

Het Case Studies Project is een onderzoek naar het wat, waarom en waartoe van geestelijke verzorging. Ik lever een bijdrage aan het werkveld Defensie.