Onderwijs in het pastoraat. Leren luisteren. Gehoord worden, deel 1. Het geloofsgesprek, deel 2.

Samenvatting

Sinds september 2015 doceer ik de vakken pastoraat en prediking aan de Groningse vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit, de predikantsopleiding van de Protestantse Kerk. Bij deze vakken gaat het eenvoudig gezegd om: leren luisteren en leren spreken. In deze en de volgende bijdrage sta ik stil bij het vak pastoraat. Hoe leert een pastor luisteren? In het najaar volgt een tweede tweeluik: Hoe leert een predikant spreken? Het eerste deel verscheen in De Waarheidsvriend op

Publicatie
De Waarheidsvriend

Gerelateerd