Bespreking: Met het Woord onder de wapenen (Els Boon e.a.), 2016

Samenvatting

‘In het leger ben ik er voor iedereen’. Met dit citaat van krijgsmachtpredikant b.d. ds. Mia van ‘t Riet opent de bundel Met het Woord onder de wapenen, een verzameling essays over honderd jaar krijgsmachtpredikantschap. Of zoals het in de loop van de twintigste eeuw is gaan heten: protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht. Deze verschuiving in benaming wijst op het proces van professionalisering dat in de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden en de essays zijn te lezen als momentopnames. Hoewel geestelijken in het leger van alle tijden zijn, duurde het tot 1914 dat Defensie predikanten en aalmoezeniers in dienst nam. Nederland heeft bovendien sinds de jaren zestig ook de humanistische geestelijke verzorgers en de kleinere godsdienstige denominaties (jodendom, islam en hindoeïsme) zijn van recenter datum.

Publicatie
Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Gerelateerd