Geen confessie zonder context

Samenvatting

In mijn reactie wil ik een onderliggende lijn in de lezing van dr. Gossweiler oppakken en aan de hand daarvan een drietal vragen stellen. De vraag die aan de orde is, raakt sterk aan mijn werk als predikant: hoe vertolken wij het evangelie in onze wereld en hoe functioneert daarin het belijden van de kerk. Tegelijk zijn belijdenis-vorming en geloofsonderwijs voor mij twee afzonderlijke sporen. Daar wil ik in het vervolg ook het een en ander over zeggen. Ik reageer vanuit de herkenning dat – hoewel binnen verschillende contexten – de Indonische en Nederlandse kerken in de 21e eeuw op een nieuwe manier bezig lijken te zijn met de verwerking van het 16e eeuwse gereformeerde belijden.

Publicatie
Leren van Java. Eigentijdse aanvulling op de Heidelbergse Catechismus

Gerelateerd