spiritualiteit

De terugkeer van de ziel in het pastoraat / The Return of the Soul in Pastoral Ministry

Een herwaardering van de ziel als centrale gedachte in theorie en praktijk van het pastoraat.

Geestelijke vorming in het gemeente-pastoraat

Een internationaal onderzoek naar een methode voor geestelijke vorming in individueel gemeentepastoraat. In samenwerking met pastoraal-theologen uit Australië, Engeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Pastorale zorg - Feiten en cijfers

NCLS (Church Life Survey) verzamelt grote dataset met een breed palet aan perspectieven over Christelijke gemeenschappen. In dit project ontwerp ik een module over gemeentepastoraat om kwantitatieve gegevens te bestuderen over de soorten pastorale zorg die in gemeenten worden aangeboden en hoe deze pastorale zorg wordt gewaardeerd. [NCLS](https://www.ncls.org.au/) is een Australisch model van onderzoek.

Pastorale zorg als oecumene. Omgaan met spirituele diversiteit in het pastorale beroep

Oecumenische ontmoetingen in het werk, met pastoranten of met collega's (christen of niet) zorgen ervoor dat het pastorale werk zich voltrekt in een spiritueel plurale omgeving; meer dan het 'gewone' gemeentepastoraat. In dit artikel gaat het om …

Leren luisteren naar spiritualiteit

Wat geeft je het gevoel dat je ‘gehoord wordt’? En wanneer is dat het geval in een pastorale ontmoeting? De ervaring dat iemand écht naar je heeft geluisterd, is een troostvolle ervaring. In luisteren gaat het om aandacht. Aandachtige betrokkenheid …