wetenschappelijk

Wat weten we over pastorale zorg in kerkelijke gemeenten?

Niet zoveel… We weten niet zo goed hoeveel pastoraat er plaatsvindt in kerkelijke gemeenten. We weten ook niet hoe dat wordt gewaardeerd door gemeenteleden en hoe we waardering voor pastoraat in kaart kunnen brengen.

Geestelijke Verzorging Bij Defensie. Onder Militairen En Tussen Mensen

Carmen Schuhmann en Theo Pleizier verkennen hoe de context van defensie de invulling van geestelijke verzorging mede bepaalt. Geestelijk verzorgers zijn overal in en buiten de organisatie actief en bieden vanuit de eigen levensbeschouwing een …

Christelijk geluk in een seculiere cultuur. Een verantwoording van de belangrijkste theologische keuzes in de Gewone Catechismus

In dit artikel beschrijven wij eerst hoe de huidige seculiere context de GC heeft gestempeld, zoals blijkt in de eschatologische toonzetting van de GC en de behandeling van doop en avondmaal (2). Vervolgens wordt belicht, welke theologische keuzes de …

Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens

De volgende casusbeschrijving raakt aan een pijnlijk hoofdstuk uit onze nationale geschiedenis: de inzet van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. Het gaat in de beschrijving om een huisbezoek door een geestelijk verzorger bij de krijgsmacht …

Psychologie en narrativiteit in het pastoraat. Overwegingen bij de terugkeer van de ziel

De psychologische en de narratieve benadering geven elk een verschillend antwoord op het 'zijn van de mens. In dit artikel ga ik na hoe bevredigend deze antwoorden zijn en of er voor het pastoraat in de christelijke gemeente niet een andere …

Bespreking: Met het Woord onder de wapenen (Els Boon e.a.), 2016

‘In het leger ben ik er voor iedereen’. Met dit citaat van krijgsmachtpredikant b.d. ds. Mia van ‘t Riet opent de bundel Met het Woord onder de wapenen, een verzameling essays over honderd jaar krijgsmachtpredikantschap. Of zoals het in de loop van …