Vragenlijst Kerk online in tijden van Corona (CONTOC)

De Corona-crisis heeft grote veranderingen gebracht in veel kerken: kerkdiensten zijn online gegaan, pastoraat vindt voornamelijk telefonisch plaats en de onderlinge zorg krijgt andere vormen. Hoe gaan predikanten, voorgangers en priesters om met die veranderingen en hoe ervaren ze hun roeping en werk in de tijden van Corona.

Een internationaal team van praktisch theologen wil leren van de ervaringen die predikanten, voorgangers en priesters hebben opgedaan. Wat kunnen kerk en theologie leren in deze tijden? Het onderzoek heet ‘Church in times of Corona’ ( CONTOC) wordt wereldwijd uitgevoerd in 22 landen.

We nodigen alle voorgangers van Nederlandse kerken van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten.

Deze link brengt u rechtstreeks naar de enquête: https://www.contoc.org/contoc/contoc-ned-nl/. De vragenlijst staat open tot 5 juli 2020.

Ondanks drukke werkzaamheden en verschillen tussen kerkelijke denominaties, praktijken en geloofsbeleving, hopen we dat voorgangers uit allerlei kerkelijke richtingen zullen meedoen en de vragenlijst invullen. Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd vanuit de PThU.

Theo Pleizier
Theo Pleizier
Universitair docent Praktische theologie

Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer pastorale zorg, preken, spiritualiteit en missionair gemeente-zijn.