levenseinde

De terugkeer van de ziel in het pastoraat / The Return of the Soul in Pastoral Ministry

Een herwaardering van de ziel als centrale gedachte in theorie en praktijk van het pastoraat.