Publicaties

Op deze pagina staan alleen mijn Nederlandstalige publicaties. Voor publicaties in een andere taal, zie de Engelstalige pagina.

(2020). Reflexen. Theologia Reformata.

PDF

(2020). Preken vanuit de Gewone Catechismus. PreekWijzer.nl.

(2019). Gewone Catechismus. Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden. KokBoekencentrum.

(2019). Pastorale zorg als oecumene. Omgaan met spirituele diversiteit in het pastorale beroep. Spirituele oecumene. Over de vele vormen van gezamenlijke en persoonlijke omgang met God.

PDF

(2019). Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens. Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap.

PDF

(2018). Reflexen. Theologia Reformata.

PDF

(2018). Leren luisteren naar spiritualiteit. Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap.

PDF

(2017). Bespreking: Met het Woord onder de wapenen (Els Boon e.a.), 2016. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.

PDF

(2017). In Geest en waarheid. Praktisch-theologische overwegingen bij de plaats van Israël in de Christelijke spiritualiteit. Het Israëlisme en de plaats van Christus. Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie.

PDF

(2017). Geen confessie zonder context. Leren van Java. Eigentijdse aanvulling op de Heidelbergse Catechismus.

PDF